ส้มโอ

posted on 15 Nov 2010 11:53 by noonate
ส้มโอ
 
 

ส้มโอ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางในตระกูลเดียวกับส้ม ใบเป็นแผ่นหนาสีเขียวเข้ม โคนก้านใบมีหูใบแผ่ออกเป็นรูปหัวใจ ดอกเดี่ยว สีขาว กลีบดอกมี 4 กลีบ ผิวของเปลือกผลมีต่อมน้ำมันกระจายทั่วไป ผลส้มโอมีเปลือกหนาทำให้สามารถเก็บรักษาได้นาน มีรสหวาน มีวิตามินซีมาก ส้มโอจัดว่าเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย นิยมปลูกทางภาคตะวันตกของประเทศ

ส้มโอมีชื่อพื้นเมืองอื่นๆอีกคือ โกร้ยตะลอง (เขมร) มะขุน (เหนือ) มะโอ (เหนือ) ลีมาบาลี (มลายู ยะลา) และ สังอู (กะเหรี่ยง มลายู)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ส้มโอเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอด ลำต้นมีสีน้ำตาล มีหนามเล็ก ๆ สูงประมาณ 8 เมตร ใบประกอบ มีใบย่อย 1 ใบ แผ่นใบเหมือน มะกรูด คือแบ่งใบเป็น 2 ตอน แต่ขนาดใบใหญ่กว่า ใบหนาแข็ง มีสีเขียวแก่ มีกลิ่นหอม ดอกออกเป็นช่อสั้นหรือดอกเดี่ยว ตามบริเวณง่ามใบ มีสีขาว ปลายกลีบมนมี 4 กลีบ กลางดอกมี เกสร 20-25 อัน ผลกลมโต บางพันธุ์ตรงขั้วมีจุกสูงขึ้นมา ผิวผลเมื่อยังอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จัดเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง ผิวของผลไม่เรียบ ภายในผลเป็นช่อง ๆ มีแผ่นบาง ๆ สีขาวกั้นเนื้อให้แยกออกจากกัน เนื้อแต่ละส่วนเรียกว่า "กลีบ" มีรสหวานหรือหวานอมเปรี้ยว มีเมล็ดฝังอยู่ระหว่างเนื้อมากกว่า 1 เมล็ด

ความเชื่อ
ในพิธีไหว้พระจันทร์ของชาวจีน ส้มโอถือเป็นเครื่องสังเวยที่สำคัญ เนื่องจากมีความเชื่อว่าหลังจากไหว้ ถ้าผ่าผลส้มโอออกแล้วกลางลูกแห้ง ไม่มีน้ำจะเป็นเครื่องหมายของโชคดี สตรีที่ยังไม่แต่งงานจะนำส่วนของส้มโอมาทาหน้า เชื่อว่าทำให้ผิวพรรณผุดผ่อง และถ้ากินส้มโอในคืนนั้นจะทำให้ตาเป็นประกายสวยงาม

 

ลักษณะประจำพันธุ์
      รูปทรงผล กลมแป้น ขนาดปานกลาง ไม่มีจุก ขั้วผลมีจีบเล็กน้อย ก้นผลเรียบ-เว้าเล็กน้อย เปลือกค่อนข้างบาง ผิวสีเขียวเข้ม ต่อมน้ำมันละเอียด ค่อนข้างชิดกัน ด้านในเปลือกมีสีชมพูเรื่อๆ น้ำหนักผล 0.7-1.7 กก./ผล เส้นรอบวง 17-24 นิ้ว มี 14-16 กลีบ/ผล ผนังกลีบสีชมพูอ่อน เมล็ดเล็ก กุ้งสีชมพู เบียดแน่น ฉ่ำน้ำ รสหวานอมเปรี้ยว

วิธีบริโภค
   บริโภคสุก โดยปอกเปลือกและบริโภคเนื้อ รสหวานอ่อน อายุการเก็บรักษา(แบบสุก)  7 วัน ณ อุณหภูมิห้อง 14 วัน ณ อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส

edit @ 15 Nov 2010 11:58:41 by noonate

edit @ 15 Nov 2010 14:18:08 by noonate

Comment

Comment:

Tweet

/boards/topic

#94 By lunette ray ban (103.7.57.18|202.105.90.156) on 2013-07-05 18:26

0, antabuse implants,

#93 By NqbIhyYVAls (103.7.57.18|46.161.41.32) on 2013-07-05 06:42

Baidu http://www.baidu.com

#92 By baidu (103.7.57.18|74.63.192.14) on 2013-05-25 21:28

0, cymbalta and weight loss,

#91 By TTxnFzrFNo (103.7.57.18|46.161.41.27) on 2013-03-08 19:39

1, camel,

#90 By rJLtdKdVjOdZp (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-22 23:55

1, free dating services,

#89 By injuMaZpmZz (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-20 17:04

0,

#88 By jXPJCfCp (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-18 19:06

2, prozac,

#87 By smsoDTHsQENE (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-01-29 00:33

1, accutane online,

#86 By qwPZXnklszYykGpf (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-01-22 07:08

site

#85 By wsqSPpHuAlFYXdCt (103.7.57.18|46.118.117.146) on 2013-01-19 05:32

treponacia - Treatment Treponacia

#84 By oQeZoJrLLQrVFkCfYf (103.7.57.18|46.119.122.31) on 2013-01-18 05:12

site

#83 By GXFoSXLPu (103.7.57.18|46.118.117.146) on 2013-01-17 23:05

0, diflucan,

#82 By rqODARfdPpARb (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-01-05 08:20

Now after which I will stumble across a post like this and I am going to recall that there really are nevertheless useful pages on a web. ^_^. Thanks.

#81 By google (103.7.57.18|113.232.228.62) on 2012-12-28 23:11

Natassia Dreams

#80 By google (103.7.57.18|182.88.131.231) on 2012-12-28 23:11

Hi, can snoring start when you are half asleep or not in deep sleep? the problem is sometimes when im trying to sleep i hear my own snoring & i wake up. Thanks.

#79 By brand (103.7.57.18|60.6.237.52, 197.251.130.66) on 2012-12-27 19:32

I was wondering what is up with that weird gravatar??? I know 5am is early and Im not looking my best at that hour, but I hope I dont look like this! I might however make that face if Im asked to do 100 pushups. lol

#78 By brand (103.7.57.18|113.243.21.82) on 2012-12-27 19:32

Thank you for sharing that link but unluckily it looks to be down? Anybody have a mirror?

#77 By brand (103.7.57.18|222.80.75.31) on 2012-12-26 06:07

Damn ! I just found a error in your article! Check if theme is placed right!Check patch at free movie links

#76 By brand (103.7.57.18|111.124.128.232) on 2012-12-25 00:44

Hey, found your site by accident doing a search on Google but I'll definitely be coming back. - When we remember we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained. - Mark Twain 1835 - 1910

#75 By brand (103.7.57.18|124.230.91.209) on 2012-12-25 00:43

Fantastic stuff=D Will take some time to toy with this stuff=)

#74 By brand (103.7.57.18|223.78.250.1) on 2012-12-24 19:58

Hey, found your site by accident doing a search on Google but I'll definitely be coming back. Man consists of two parts, his mind and his body, only the body has more fun. Woody Allen Born 1935

#73 By brand (103.7.57.18|119.183.173.121) on 2012-12-24 19:57

who is the internet marketer ,can you send me email

#72 By brand (103.7.57.18|113.241.56.153) on 2012-12-23 23:04

Thanks for this usefull post ill bookmark it

#71 By brand (103.7.57.18|1.59.230.35) on 2012-12-23 23:04

izzyajsybtfwmmaeywca, zaposlitev, vQOcKkk.

#70 By brand (103.7.57.18|183.236.22.130) on 2012-12-23 23:04

very nice site, good work!!!

#69 By brand (103.7.57.18|120.7.14.104) on 2012-12-23 18:12

I always enjoy reading quality articles by an individual who is obviously knowledgeable on their chosen subject. Ill be watching this post with much interest. Keep up the great work, I will be back

#68 By brand (103.7.57.18|118.73.195.217) on 2012-12-23 17:09

Comparing a games performance between the iPhone 4 and the Nexus One is a terrible gauge of Androids gaming abilities. The Nexus Ones GPU is well established as being inferior to that of other high-end Android phones in 3D performance. Even the Droid 1, despite having a lower clocked CPU, has a superior PowerVR GPU, which enables far better 3D performance on the Droid 1 over the Nexus One. Between the Droid phones and the Samsung Galaxy lines, theres plenty of capable 3D hardware for Android.

#67 By outlet (103.7.57.18|125.42.70.43) on 2012-12-19 11:42

I realize the worry.I am very sad to hear that you got your Supra fixed. I remember reading about some of your problems.

#66 By outlet (103.7.57.18|112.11.240.57) on 2012-12-19 11:41

Christina Chaos

#65 By outlet (103.7.57.18|222.51.102.96) on 2012-12-19 03:58

0, metformin,

#64 By YVTUnIXbptDJ (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-11-24 14:37

1, prednisolone,

#63 By zLApXyllIosfQwoYbK (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-11-17 18:26

2, zithromax price canada,

#62 By ELgqdMzanhtgBEwn (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-11-11 05:24

1, tetracycline,

#61 By bmIYGTEjbAS (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-11-11 05:04

0, prednisone,

#60 By OLbLXAmLAzTQu (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-11-04 11:13

us-white-dospam2_2012-10-19.txt;1;1

#59 By xSOVcJYuljuy (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-10-20 20:11

2, buy seroquel without prescription,

#58 By mTDyZSkVZBki (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-10-11 03:08

0, rgel-training.ru,,

#57 By PEXUXNnXn (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-10-09 10:02

2, elderbrendabradley.com/tag/god,

#56 By CsuwApeX (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-09-24 22:47

2, køb,

#55 By RKCQjocylbgqrZz (103.7.57.18|91.201.64.26) on 2012-08-15 15:54

2,

#54 By IPlJppSZjpdy (103.7.57.18|91.201.64.26) on 2012-08-02 15:16

0,

#53 By IVoLhCSoLmWVspAAJg (103.7.57.18|91.201.64.26) on 2012-08-02 14:22

1,

#52 By EHxBxoKolytxKYUf (103.7.57.18|91.201.64.26) on 2012-08-02 13:24

0,

#51 By bxlMLVdxMUwBCfp (103.7.57.18|91.201.64.26) on 2012-08-02 12:33

0,

#50 By zVZOQQGaE (103.7.57.18|91.201.64.26) on 2012-08-02 10:40

0,

#49 By kdDsuOUr (103.7.57.18|91.201.64.26) on 2012-08-02 09:45

2,

#48 By pYZRRIzsGqTwPUo (103.7.57.18|91.201.64.26) on 2012-08-02 08:49

1,

#47 By tsRjVSZzRbCCAtC (103.7.57.18|91.201.64.26) on 2012-08-02 07:53

0,

#46 By aodqYYIShoxeZyeEvb (103.7.57.18|91.201.64.26) on 2012-08-02 06:56

2,

#45 By FgvjvPErWM (103.7.57.18|91.201.64.26) on 2012-07-31 03:25