มะพร้าว(Coconut)

posted on 15 Nov 2010 11:10 by noonate
มะพร้าว
 
 

มะพร้าว         Cocos nucifera Linn. Palmae

ชื่อสามัญ:        COCONUT

ส่วนที่ใช้เป็นยา น้ำมันจากเนื้อมะพร้าวห้าว มีรสมัน ขนาดและวิธีใช้ ใช้เนื้อมะพร้าวห้าว เตรียมเป็นน้ำมันมะพร้าว (น้ำมันมะพร้าวเก่า ๆ จะเหม็นหืน ไม่น่าใช้) น้ำมันมะพร้าว 1 ส่วน ผสมกับน้ำปูนใส 1 ส่วน วิธีเตรียมยา นำน้ำมันมะพร้าวใส่ภาชนะ เติมน้ำปูนใสทีละน้อยคนให้เข้ากัน เติมและคนไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหมดน้ำปูนใส จะได้ ยาเตรียมที่เข้ากัน ใช้ทาแผลที่เป็นบ่อย ๆ สรรพคุณ รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ข้อเสนอแนะ ไม่ควรใช้สมุนไพรนี้กับแผลที่มีขนาดใหญ่ และแผลที่หนังแท้หรือเนื้อถูกทำลาย เพราะแผลที่ใหญ่และลึกอาจติดเชื้อได้ง่าย

มะพร้าว เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลปาล์ม เป็นพืชซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายทาง เช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่นำไปขูดและคั้นทำกะทิ กะลานำไปประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ ฯลฯ นอกจากนี้มะพร้าวจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ตามตำราพรหมชาติฉบับหลวง ได้กำหนดให้ปลูกมะพร้าวไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล

ลักษณะทั่วไป
มะพร้าว เป็นพืชยืนต้น ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก ผลประกอบด้วยเอพิคาร์ป (epicarp) คือเปลือกนอก ถัดไปข้างในจะเป็นมีโซคาร์ป (mesocarp) หรือใยมะพร้าว ถัดไปข้างในเป็นส่วนเอนโดคาร์ป (endocarp) หรือกะลามะพร้าว ซึ่งจะมีรูสีคล้ำอยู่ 3 รู สำหรับงอก ถัดจากส่วนเอนโดคาร์ปเข้าไปจะเป็นส่วนเอนโดสเปิร์ม หรือที่เรียกว่าเนื้อมะพร้าว ภายในมะพร้าวจะมีน้ำมะพร้าว ซึ่งเมื่อมะพร้าวแก่ เอนโดสเปิร์มก็จะดูดเอาน้ำมะพร้าวไปหมด

ขณะที่มะพร้าวยังอ่อน ชั้นเอนโดสเปิร์ม (เนื้อมะพร้าว) ภายในผลมีลักษณะบางและอ่อนนุ่ม ภายในมีน้ำมะพร้าว ซึ่งในระยะนี้เรามักสอยเอามะพร้าวลงมารับประทานน้ำและเนื้อ เมื่อมะพร้าวแก่ ซึ่งสังเกตได้จากการที่เปลือกนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ชั้นเอนโดสเปิร์มก็จะหนาและแข็งขึ้น จนในที่สุดมะพร้าวก็หล่นลงจากต้น

 ประโยชน์
มะพร้าวสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น
ในผลมะพร้าวอ่อนจะมีน้ำอยู่ภายใน เรียกว่าน้ำมะพร้าว ใช้เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ได้ เนื่องจากอุดมไปด้วยโพแทสเซียม นอกจากนี้น้ำมะพร้าวยังมีคุณสมบัติปลอดเชื้อโรค และเป็นสารละลายไอโซโทนิก ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงสามารถนำน้ำมะพร้าวไปใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดเวน ในผู้ป่วยที่มีอาการขาดน้ำหรือปริมาณเลือดลดผิดปกติได้

 • น้ำมะพร้าวสามารถนำไปทำวุ้นมะพร้าวได้ โดยการเจือกรดอ่อนเล็กน้อยลงในน้ำมะพร้าว
 • เนื้อในของมะพร้าวแก่ นำไปทำกะทิได้ โดยการขูดเนื้อในเป็นเศษเล็ก ๆ แล้วบีบเอาน้ำกะทิออก
 • กากที่เหลือจากการคั้นกะทิ ยังสามารถนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ได้
 • ยอดอ่อนของมะพร้าว หรือเรียกอีกชื่อว่า หัวใจมะพร้าว (coconut’s heart) สามารถนำไปใช้ทำอาหารได้ ซึ่งยอดอ่อนมีราคาแพงมาก เพราะการเก็บยอดอ่อนทำให้ต้นมะพร้าวตาย ด้วยเหตุนี้จึงมักเรียกยำยอดอ่อนมะพร้าวว่า 'สลัดเจ้าสัว' (millionaire's salad)
 • ใยมะพร้าว นำไปใช้ยัดฟูก ทำเสื่อ หรือนำไปใช้ในการเกษตร
 • น้ำมันมะพร้าว ได้จากการบีบหรือต้มกากมะพร้าวบด นำไปใช้ในการปรุงอาหารหรือนำไปทำเครื่องสำอางก็ได้ และในปัจจุบันยังมีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าวอีกด้วย
 • กะลามะพร้าว นำไปใช้ทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ กระดุม ซออู้ ฯลฯ
 • ก้านใบ หรือทางมะพร้าว ใช้ทำไม้กวาดทางมะพร้าว
 • จั่นมะพร้าว (ช่อดอกมะพร้าว) ให้น้ำตาล
 • จาวมะพร้าวใช้นำมาเป็นอาหารได้ ในจาวมะพร้าวมีฮอร์โมนออกซิน และฮอร์โมนอื่นๆแต่ มี ฮอร์โมนออกซินปริมาณมากที่สุด ซึ่งเมื่อนำไปคั้น และนำน้ำที่ได้จากจาวมะพร้าว ไปรดต้นพืช จะช่ยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้
 • น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวใช้ถ่ายพยาธิได้
 • เปลือกหุ้มรากมะพร้าวใช้รักษาโรคคอตีบได้
 • น้ำมันจากกะลามะพร้าวใช้รักษาโรคผิวหนังได้

ความเชื่อ
ตามตำราพรหมชาติฉบับหลวงได้กำหนดให้ปลูกมะพร้าวบริเวณทิศตะวันออกของบ้านเพื่อให้เป็นสิริมงคล คนที่เกิดปีชวด ปีเถาะ ตามตำราพรหมชาติฉบับหลวง ก็จัดให้มะพร้าวเป็นมิ่งขวัญของคนที่เกิดในปีดังกล่าว นอกจากนี้ การล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าว ก็เพรามีความเชื่อว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์

ในพิธีกรรมทั้งทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ จะจัดให้มีมะพร้าวอ่อนเป็นเครื่องสังเวย เพราะมีความเชื่อว่ามะพร้าวเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ และน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ เหมาะแก่การชำระล้างและการดื่มเพื่อเป็นสิริมงคล

มะพร้าวมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
คนไทยคุ้นเคยกับมะพร้าวมาเป็นเวลานาน และใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของมะพร้าว เช่น ผลอ่อนใช้รับประทานสด (น้ำและเนื้อ) เนื้อมะพร้า วจากผลแก่นำไปปรุงอาหารและขนมหลายชนิด และใช้สกัดน้ำมัน กากที่เหลือใช้เลี้ยงสัตว์ น้ำมันมะพร้าวใช้ประกอบอาหาร เนยเทียม แล ะสบู่ เปลือกมะพร้าวนำไปแยกเอาเส้นใยใช้ทำเชือก วัสดุทำเบาะและที่นอน ขุยมะพร้าวใช้ทำวัสดุเพาะชำต้นไม้ กะลาใช้ทำภาชนะ ตักตวงของเหลว (กระจ่า กระบวย ฯลฯ) ทำกระดุม เครื่องประดับ เครื่องดนตรี (ซออู้) ทำเชื้อเพลิง และถ่านกัมมันต์ (มีคุณสมบัติในการด ูดซับสูง) ใบมะพร้าวทั้งอ่อนและแก่ ตลอดจนก้านใบใช้มุงหลังคา เครื่องจักสาร ไม้กวาดทางมะพร้าว ใช้ทำรั้วและเชื้อเพลิง ลำต้นแก่ใช้ในการก่อสร้างประดิษฐ์เครื่องเรือน ยอดอ่อนใช้เป็นอาหาร จั่น (ช่อดอก) มีน้ำหวานรองมาดื่มเป็นน้ำผลไม้หรือทำน้ำตาล หมักทำเหล้าและน้ำส้น รากใช้ทำยา สีย้อมผ้า และเชื้อเพลิง แต่อย่างไรก็ตามการปลูกมะพร้าวโดยทั่วไปก็เพื่อนำเอาเนื้อมะพร้า วไปประกอบอาหารและสกัดเอาน้ำมันเช่นเดียวกับปาล์ม


ประโยชน์ทางยา


ส่วนที่ใช้เป็นยา คือเปลือกต้น เนื้อ น้ำมะพร้าว น้ำมัน กะลา ดอก ราก กาบ

สรรพคุณในตำรายาไทย

 • เปลือกต้นสด แก้เจ็บปวดฟัน และใช้ทาแก้หิด
 • เนื้อมะพร้าว รับประทานเป็นยาบำรุงกำลัง ขับปัสสาวะ ขับพยาธิ แก้ไข้ กระหายน้ำ
 • น้ำมะพร้าว รสหวานเค็ม รับประทานเป็นยาระบาย แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ แก้พิษ แก้กระหายน้ำ แก้นิ่ว แก้อาเจียนเป็นโลหิตและบวมน้ำ นอกจากนี้ยังทำเป็นน้ำส้มสายชูใช้ประโยชน์อื่น ๆ อีกมาก
 • น้ำมันมะพร้าว รสหวานเค็ม รับประทานเป็นยาบำรุงกำลัง หรือทาเป็นยาแก้กลากเกลื้อน บำรุงหัวใจ แก้โรคผิวหนังต่างๆ ทาแผลน้ำร้อนลวก ทาผิวหนังแตกแห้ง และใช้ทาผม
 • กะลา เป็นยาแก้ท้องเสีย แก้ปวดกระดูกและเอ็น
 • ดอก รสฝาดหวานหอม เป็นยาแก้เจ็บปากเจ็บคอ แก้ท้องเสีย แก้ไข้ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ กล่อมเสมหะ บำรุงโลหิต แก้ปากเปื่อย
 • ราก รสฝาดหวานหอม เป็นยาแก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ หรืออมบ้วนปากแก้เจ็บคอ

ขนาดและวิธีใช้

 • แก้ปวดฟัน ใช้เปลือกต้นสด เผาไหม้ให้เป็นเถ้า นำมาสีฟัน
 • แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด ใช้กะลามะพร้าวสะอาดเผาไฟจนแดงเอาคีมคีบเก็บไว้ในปีบสะอาด และปิดฝาจะได้ถ่านกะลาสีดำ เอามาบดเป็นผงรับประทาฯ ใช้คราวละ 1-2 ช้อนโต๊ะ
 • รักษาแผลเป็น เอามะพร้าวก้นกะลาขูดออกมาแล้วบีบเอาน้ำมันได้เท่าไร เอาไปเคี่ยวจนสุกแล้วทิ้งไว้ให้เย็น เอายอกมะลิ กลั้นใจเด็ด 7 ยอด โขลกให้ละเอียด ผสมน้ำมันมะพร้าวที่เคี่ยวแล้ว ทาทุกวันแผลเป็นจะหาย

edit @ 15 Nov 2010 12:42:57 by noonate

edit @ 15 Nov 2010 14:18:48 by noonate

Comment

Comment:

Tweet

Can I just say what a relief to get an individual who actually knows what theyre talking about on the internet. You surely know the way to bring an problem to light and make it valuable. Extra many people must read this and comprehend this side of the story. I cant believe youre not even more popular due to the fact you certainly have the gift.
etoile isabel marant http://www.shop-isabelmarant.com

#33 By etoile isabel marant (110.89.48.40) on 2013-11-14 05:31

There are some interesting points in time in this write-up but I don't know if I see all of them center to heart. There is certainly some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Great write-up , thanks and we want more! Added to FeedBurner also
isabel marant boots http://www.store-isabelmarant.com

#32 By isabel marant boots (110.89.48.40) on 2013-11-14 05:31

An fascinating discussion is worth comment. I feel that you need to write far more on this subject, it could not be a taboo topic but typically individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers
isabel marant http://www.shop-isabelmarant.com

#31 By isabel marant (110.89.49.169) on 2013-11-14 05:30

Spot on with this write-up, I really believe this webpage wants much more consideration. I'll quite possibly be again to read a lot more, thanks for that information.
isabel marant outlet http://www.shop-isabelmarant.com

#30 By isabel marant outlet (110.89.49.169) on 2013-11-14 05:30

Marvelous Post.thanks for share..a lot more wait ..
etoile isabel marant http://www.store-isabelmarant.com

#29 By etoile isabel marant (110.89.49.169) on 2013-11-14 05:30

It is tough to acquire knowledgeable people today on this subject, but you sound like you know what you're talking about! Thanks
isabel marant outlet http://www.store-isabelmarant.com

#28 By isabel marant outlet (110.89.49.169) on 2013-11-14 05:30

Immediately after study a number of of the blog posts on your web-site now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my internet internet site as well and let me know what you feel.
isabel marant sneakers http://www.store-isabelmarant.com

#27 By isabel marant sneakers (110.89.49.169) on 2013-11-14 05:29

There's noticeably a bundle to know about this. I assume you made particular nice points in attributes also.
etoile isabel marant http://www.shop-isabelmarant.com

#26 By etoile isabel marant (110.89.49.169) on 2013-11-14 05:29

Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the terrific information you've here on this post. I are going to be coming back to your blog for even more soon. <a href="http://ketoterranean-diet.com/lululemon-yoga-pants/" title="yoga pant">yoga pant</a>

#25 By yoga pant (103.7.57.18|110.89.37.32) on 2013-07-11 18:29

NeOxjtAA
<a href="http://www.v3ogDC8bR67FeK18f52Nc6.com/" title="NeOxjtAA">NeOxjtAA</a>
NeOxjtAA http://www.v3ogDC8bR67FeK18f52Nc6.com/

#24 By NeOxjtAA (103.7.57.18|111.175.167.146) on 2013-07-05 18:53

<a href="http://www.455YWqu2hOkn0V0bky9a10.com/" title="eoaCfvvc">eoaCfvvc</a>
eoaCfvvc
eoaCfvvc http://www.455YWqu2hOkn0V0bky9a10.com/

#23 By eoaCfvvc (103.7.57.18|49.249.109.166) on 2013-07-05 18:53

threadid=

#22 By lunette de soleil ray ban (103.7.57.18|202.105.90.156) on 2013-07-05 18:41

I just found your blog on Ask Jeeves, a really good read.

#21 By ebay (103.7.57.18|112.246.30.171) on 2013-01-01 23:54

Thanks for one more awesome post. Keep up the good work.

#20 By google (103.7.57.18|36.1.152.24) on 2013-01-01 23:54

I have been following your blog for three days now and I should say I am starting to like your post. Now how do I subscribe to your blog?

#19 By ebay (103.7.57.18|113.26.147.219) on 2012-12-30 00:05

Wow, thank you. I always wanted to write in my site something like that. Great job.

#18 By outlet (103.7.57.18|64.94.160.43) on 2012-12-30 00:04

Hiya, I was checking out your website and noticed that a lot of your images arent loading. Thought I ought to let you know

#17 By brand (103.7.57.18|87.98.130.184, 216.236.187.2) on 2012-12-28 07:21

Does anyone believe the new hamp plan will get anything done?

#16 By brand (103.7.57.18|60.171.226.246) on 2012-12-28 07:21

I like your site. Very cool. Will come back.

#15 By brand (103.7.57.18|123.180.25.84) on 2012-12-28 07:21

I was very encouraged to find this site. I wanted to thank you for this special read. I definitely savored every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.

#14 By brand (103.7.57.18|121.63.108.243) on 2012-12-27 05:11

Outstanding post, you have pointed out some wonderful details , I as well think this s a very fantastic website.

#13 By brand (103.7.57.18|87.98.130.184, 110.139.141.104) on 2012-12-27 05:11

Just keep doing good posts.

#12 By brand (103.7.57.18|110.228.250.49) on 2012-12-27 00:38

There are some interesting points in this article but I dont know if I see all of them middle to heart. There is some validity but I will take hold judgment until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner too.

#11 By brand (103.7.57.18|122.142.30.56) on 2012-12-27 00:38

msmqzjlzee

#10 By brand (103.7.57.18|115.199.223.173) on 2012-12-27 00:38

I actually knew about most of this, but even so, I still think it is instructive. Nice work!

#9 By brand (103.7.57.18|110.247.127.2) on 2012-12-25 00:44

Just proves the old adage. Its an ill wind that blows no good. No computer has ever been designed that is ever aware of what its doing; but most of the time, we arent either. Attributed to Marvin Minsky

#8 By brand (103.7.57.18|122.158.228.89) on 2012-12-25 00:44

Really great post keep it up

#7 By brand (103.7.57.18|110.16.33.4) on 2012-12-25 00:44

I found your blog while browsing for some thing distinct on Yahoo and bing, but I had the opportunity to go through this article and I found it extremely helpful certainly.

#6 By brand (103.7.57.18|123.91.230.242) on 2012-12-23 22:10

Thanks so much for writing a lot of this awesome information! Looking forward to reading more posts.

#5 By brand (103.7.57.18|122.140.53.90) on 2012-12-23 22:09

Larin Lane XXX

#4 By brand (103.7.57.18|117.68.84.18) on 2012-12-23 17:28

You made a number of nice points there. I did a search on the theme and found a good number of persons will consent with your blog.

#3 By brand (103.7.57.18|27.190.13.250) on 2012-12-23 17:27

vizr advertisers dream woodstock distributors pickled deference lacantun recombined motorola formulas concepts

#2 By brand (103.7.57.18|123.15.91.38) on 2012-12-20 16:25

great article. thanks \o/

#1 By outlet (103.7.57.18|123.188.227.176) on 2012-12-19 03:28